Κατηγορίες
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Σημαντικά έντυπα

Κατά την εγγραφή του παιδιού σας θα πρέπει να συμπληρώσετε το παρακάτω έντυπο, το οποίο για εξοικονόμιση χρόνου μπορείτε να το εκτυπώσετε και συμπληρώσετε στο σπίτι σας και να μας το δώσετε όταν θα έρθετε στην προσκοπική μας εστία.

Κάθε χρόνο θα πρέπει να φέρνετε συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού σας (συμπληρωμένο απο γονέα/κηδεμόνα και γιατρό), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή του σε δραστηριότητες. Τα δελτία γνωστοποιούνται μόνο στον Αρχηγό του τμήματος και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο λόγω των προσωπικών δεδομένων που περιέχουν και έχουν ισχύ για 1 χρόνο.