Προσκοπικό Σύστημα

IMG_3218
Προσκοπικό
Σύστημα
IMG_0561
Προσκοπικό
Σύστημα
IMG-0479
Προσκοπικό
Σύστημα
IMG-0864
Προσκοπικό
Σύστημα
IMG_1390
Προσκοπικό
Σύστημα
IMG_1370
Προσκοπικό
Σύστημα
previous arrow
next arrow

Το Προσκοπικό Σύστημα είναι η αυτάρκης προσκοπική μονάδα που αποτελεί το προσκοπικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά και οι νέοι από Τμήμα σε Τμήμα δέχονται διαδοχικά τα βιώματα και τις εμπειρίες της Προσκοπικής τους ζωής. Τα Συστήματα αποτελούνται από τμήματα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και διακρίνονται σε Προσκόπων, Ναυτοπροσκόπων ή Aεροπροσκόπων. Τα τμήματα εφαρμόζουν προγράμματα για τα μέλη τους, ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους.

Υπεύθυνος για κάθε Σύστημα είναι ο Αρχηγός Συστήματος και υπεύθυνος κάθε τμήματος ο Αρχηγός τμήματος, που έχει ως βοηθούς και συνεργάτες τους Υπαρχηγούς Τμήματος. Οι ενήλικοι εθελοντές εκπαιδεύονται για να παρέχουν ποιοτικότερο πρόγραμμα στα παιδιά.

Το Προσκοπικό Σύστημα πλαισιώνεται απο την Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης που αποτελείται απο γονείς και φιλοπροσκόπους και το έργο τους είναι η ηθική και υλική ενίσχυση του Συστήματος και γενικότερα η υποστήριξη του προσκοπικού έργου.

Το 1ο Σύστημα Προσκόπων Καβάλας είναι το πρώτο Σύστημα που ιδρύθηκε στην Καβάλα, το 1914, και απο τότε παίζει το προσκοπικό παιχνίδι δηλώνοντας παρόν στη ζωή της πόλης.