Αγέλη Λυκοπούλων

received_477487823031578
Λυκόπουλα
IMG-0731
Λυκόπουλα
IMG-1758
Λυκόπουλα
IMG_0125
Λυκόπουλα
IMG_3614
Λυκόπουλα
previous arrow
next arrow

Παιδιά από το 7ο έτος της ηλικίας τους και μαθητές της Β’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το 11ο έτος της ηλικίας τους και να πάνε στην ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, εντάσσονται στην Αγέλη Λυκοπούλων. Τα μέλη της Αγέλης Λυκοπούλων ονομάζονται Λυκόπουλα.

Οι δράσεις της Αγέλης Λυκοπούλων έχουν ένταση, έκταση και περιεχόμενο ανάλογο με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της παιδικής ηλικίας 7 έως 11 ετών και περιλαμβάνουν θέματα από όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας (πνευματική ανάπτυξη, δράση στη φύση, σωματική ανάπτυξη και υγεία, επιδεξιότητα, κοινωνικοποίηση κ.α.)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε: 1kavalas (@) sep.org.gr